Γυαλί | Ηλίας Κεφάλας, 2015

Elizabeth Gourlay,  Pinck 1, 2018


Από γυαλί είμαι
Όχι από χώμα και νερό
Από γυαλί και κρύσταλλο θαμπό

Για να με σπάζεις

 ΗλίαςΚεφάλας, Τα Λιλιπούτεια, 2015

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...