Σελίδες

Alphabetarion # Escape | Bell Hooks, 1999


 “Knowing how to be solitary is central to the art of loving. When we can
 be alone, we can be with others without using them as a means of escape.”

Bell Hooks,  All About Love: New Visions, 1999


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου