Ένας φιλήσυχος πολίτης | Αντώνης Σαμαράκης, 1965

Γιάννης  Γαϊτης, Figures, 1966

 “Για το Καθεστώς φιλήσυχος πολίτης δε σημαίνει τίποτα. Τίποτα! Οι άνθρωποι χωρίζονται
 μόνο σ' εκείνους που είναι με το Καθεστώς και σ' εκείνους που δεν είναι. Για να είσαι εχθρός
 του Καθεστώτος, δε χρειάζεται να έχεις πράξει κάτι αντίθετο προς το Καθεστώς. Φτάνει να 
μην είσαι με το Καθεστώς, να μην έχεις εμφανίσει δράση θετική υπέρ του Καθεστώτος. 
Ναι, για το Καθεστώς ισχύει ο νόμος: "ο μη ων μετ' εμού κατ' εμού εστί".
[...] 
Το να είσαι απλώς ένας φιλήσυχος πολίτης, όχι μόνο δεν έχει καμία σημασία, αντίθετα, 
καταλήγει επιχείρημα εις βάρος σου. Θα πρέπει το ταχύτερο να υπάρξει νόμος που να 
ορίζει και να τιμωρεί σαν ιδιώνυμο έγκλημα το να είναι ένας "ένας φιλήσυχος πολίτης".”

Αντώνης Σαμαράκης, Το λάθος, 1965

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...