Σελίδες

Συνάντηση | Χρίστος Λάσκαρης, 1931-2008

 Takanori Ogisu, Montmartre of stairs, 1986

Ανέβαινε τα σκαλοπάτια δύο δύο.
Τίποτα το περίεργο:
κάποιος
π' ανέβαινε τα σκαλοπάτια δύο δύο.

Στάθηκε και τον κοίταξε.
Αυτός κατέβαινε.

Συνάντηση - Χρίστος Λάσκαρης, 1931-2008


Alphabetarion # Rid | Evgeny Shvarts, 1944


“Let me tell you: the only way to get rid of dragons
 is to have one of your own.”

 Evgeny Shvarts, The Dragon, 1944


Nudes | Paintings by Edgar Degas, 1855 - 1898

Edgar Degas, The tub, 1886
Edgar Degas, Woman in a Tub, 1883
Edgar Degas, After the Bath, 1895
 Edgar Degas, Toilet of a Woman, 1884
Edgar Degas, Woman seated on the edge of the bath sponging her neck, 1880–95
 Edgar Degas, Woman at Her Toilette drying her left foot, 1886
Edgar Degas, Woman Drying Her Foot, 1885-86
Edgar Degas, After The Bath, Woman Drying Herself, 1884-1886                                           Edgar Degas, Young Woman Dressing Herself, 1885
Edgar Degas, Woman at her Bath, 1893-1898
Edgar Degas, After the Bath, Woman With a Towel,  1893-97       Edgar Degas, After the Bath – Woman Drying Herself,1895

Edgar Degas, After the Bath, Woman Drying Her Nape, 1898
Edgar Degas, Candaule’s Wife,1855-56                                            Edgar Degas, Woman Having Her Hair Combed, 1885


Also:

Self Portraits | Budapest / Berlin / Amsterdam | Photos by Eva Besnyö, 1929-50

Eva Besnyö, Self-Portrait, Berlin 1932                                                           Eva Besnyö, Self-Portrait, Berlin 1932  
Eva Besnyö, Self Portrait, Budapest, 1929 
      Eva Besnyö, Amsterdam, 1950s  
Eva Besnyö, Self-Portrait,Berlin 1932 

Eva Besnyö  was a Dutch-Hungarian photographer who participated 
in the Nieuwe Fotografie (New Photography) movement.

József Pécsi – Eva Besnyö, 1931 

Alphabetarion # Stay | William Dean Howells, 1837-1920

Sophie Taeuber-Arp, Bandes, cercles et lignes, 1932

“Some people stay longer in an hour
 than others do in a month.”

 William Dean Howells, 1837-1920

The Deep Song | Georg Trakl, 1887-1914

Georg Trakl, Self portrait, 1913 


From deep night I was released.
My soul is astonished in immortality,
My soul listens over space and time
To the melody of eternity!
Not day and lust, not night and suffering
Is the melody of eternity,
And since I listened to eternity,
I feel no more lust and suffering!

Georg Trakl, The Deep Song

J[A-Z]Z / p1ck ( By Myself | Karin Krog, 1964

Photo: Nils Edstrøm / Cover: Chris White 

Karin Krog - By Myself, 1964

Recorded at  Aarhus Lydstudie
July 15 & 16, 1964

Karin Krog - Vocals  
Kurt Lindgren - Bass 
Jon Christensen - Drums  
Egil Kapstad - Piano 


Karin Krog at Moldejazz (1964)

Moldejazz  takes place annually in July, and is known 
as one of the oldest jazz festivals in Europe.


Alphabetarion # Button | Jenny Offill, 2014

shirt button card

 “There is a story about a prisoner at Alcatraz who spent his nights in solitary 
confinement dropping a button on the floor then trying to find it again in the dark.
 Each night, in this manner, he passed the hours until dawn. I do not have a button. 
In all other respects, my nights are the same.”

 Jenny Offill, Dept. of Speculation, 2014


Also:


Athens 1937 - 1969 | Photos by Henri Cartier Bresson / Dimitris Harissiadis / Sabine Weiss / Paul Almasy / Herbert List / Robert McCabe / Giorgos Verveniotis / René Burri / Willy Pragher / Στέλιος Β. Σκοπελίτης

Robert McCabe, Athens, 1955
Henri Cartier Bresson, Athens, 1953                                           Dimitris Harissiadis, Syntagma square, Athens 1956
Στέλιος Β. Σκοπελίτης, Athens, Metaxourgio, 1969
Athens, 1959                                                                                                 René Burri, Souvenirs, The Acropolis, Athens, 1957
Dimitris Harissiadis, Omonia square, Athens 1955
Giorgos Verveniotis, Athens, 1953
Star Hellas" beauty pageant winner posing under the Acropolis, 1953
Dimitris Harissiadis, Zacharatos' café, Athens 1956

Athens Flea Market, 1951
Sabine Weiss, Athens, 1958
Willy Pragher, Shoe Store in Athens, 1930s                                                         Herbert List, Athens,1937
Paul Almasy, Athens, 1950  Landscapes | Paintings by Vilhelm Bjerke Petersen, 1909-1957

Vilhelm Bjerke-Petersen, 1956
Vilhelm Bjerke-Petersen, 1955
Vilhelm Bjerke-Petersen, 1950s
Vilhelm Bjerke-Petersen, 1955
Vilhelm Bjerke-Petersen, Untitled, 1953
Vilhelm Bjerke-Petersen, 1959
Vilhelm Bjerke-Petersen, 1950s


Vilhelm Bjerke-Petersen (1909 - 1957) was a Danish painter, writer and art theorist.

Alphabetarion # Waiting | Ralph Waldo Emerson, 1803-1882

unknown

"How much of human life is lost in waiting."

Ralph Waldo Emerson, 1803-1882