Σελίδες

Alphabetarion # Context | Claudia Rankine, 2014

Theodoros Stamos, Late Sunbox, 1969


“Context is not meaning.”

 Claudia Rankine, Citizen: An American Lyric, 2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου