Σελίδες

Alphabetarion # Owls | Mehmet Murat Ildan

 Harold Eugene Edgerton, Owl, 1965

"Owls are known as lonely birds; but it is not known 
that they have the forest as their best friend!"

Mehmet Murat Ildan

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου