Συνάντηση | Χρίστος Λάσκαρης, 1931-2008

 Takanori Ogisu, Montmartre of stairs, 1986

Ανέβαινε τα σκαλοπάτια δύο δύο.
Τίποτα το περίεργο:
κάποιος
π' ανέβαινε τα σκαλοπάτια δύο δύο.

Στάθηκε και τον κοίταξε.
Αυτός κατέβαινε.

Συνάντηση - Χρίστος Λάσκαρης, 1931-2008


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...