Σελίδες

J[A-Z]Z / p1ck ( Tender Feelin's | Duke Pearson, 1960

Photo: Francis Wolff / Cover: Reid Miles

Duke Pearson  - I Love You ( Cole Porter), 1960

Recorded at Van Gelder Studio, Englewood Cliffs
December 16 and 19, 1959

Duke Pearson - piano
Gene Taylor - bass
Lex Humphries - drums, tambourine

 Also:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου