Σελίδες

Frame Inside | Portrait of Olga in an Armchair / Pablo Picasso, 1917 - 1918

 Pablo Picasso, Olga Khokhlova in the studio, 1917                     Pablo Picasso - Portrait of Olga in an Armchair, 1918

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου