Σελίδες

Fairy Tales | Knut Hamsun, 1898

Lola Alvarez Bravo, Mariana Yampolsky, 1940s

“What have you done to your eyes? They’re all red. 
Have you been crying?’ 
‘No,’ he answers, laughing, 
‘but I’ve been staring into my fairy tales, 
where the sun is very strong.”

Knut Hamsun, Victoria, 1898

Also:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου