Σελίδες

Alphabetarion # Rainbow | Aberjhani, 2014

Rainbow in the morning  from Journeys through Bookland - Charles Herbert Sylvester, 1922
Illustration:  Iris Weddell White


 “Dare to love yourself
as if you were a rainbow
with gold at both ends.”

Aberjhani, Journey through the Power of the Rainbow, 2014


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου