Σελίδες

Alphabetarion # Personality | Jim Morrison, 1943-1971

d.m.nagu, Most Wanted, 2021

 “The most important kind of freedom is to be what you really are. 
You trade in your reality for a role. You trade in your sense for an act. ”

Jim Morrison, 1943-1971

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου