Σελίδες

Every song | Lang Leav, 2013

Tekin Türe

"Do you remember the song that was playing the night we met? 
No, but I remember every song I have heard since you left."

Lang Leav, Love & Misadventure, 2013

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου