Σελίδες

A Promise of Security | Ronald Wright, 2004

Henri Coudoux


“In times of war or crisis, power is easily stolen from the many by the few on a promise of security. 
The more elusive the or imaginary the foe, the better for manufacturing consent.”

Ronald Wright, A Short History of Progress, 2004Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου