Σελίδες

Summer Fun | Photos by Pierre Jamet, 1933 - 1966

Pierre Jamet, 1930s
Pierre Jamet, 1937
Pierre Jamet, Belle-Île-en-Mer, 1946
Pierre Jamet, 1948
Pierre Jamet, Belle-Île-en-Mer, 1937
Pierre Jamet, Dina Vierny, 1937                                                                                     Pierre Jamet
   Pierre Jamet, 1933
 Pierre Jamet, 1937                                                                               Pierre Jamet
Pierre Jamet, Luis and Blaise, 1966
Pierre Jamet, 1933
Pierre Jamet, 1937                                            Pierre Jamet, 
Pierre Jamet, Belle-Île-en-Mer, 1937
Pierre Jamet, Belle-Île-en-Mer, 1938
Pierre Jamet, Port du Palais, 1950s
Pierre Jamet, Belle-Île-en-Mer, 1937
Pierre Jamet, Corinne Jamet-Vierny, 1949

Pierre Jamet is a French photographer and singer, born 24 May 1910 in Saint-Quentin (Aisne)
 and died on August 17, 2000 in Belle-Ile-en-Mer (Morbihan). He is a representative of humanist
 photography, and was a member of the vocal quartet Les Quatre Barbus.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου