Σελίδες

Alphabetarion # Thought | Vladimir Nabokov, 1932

Earl Eyman, The Trapeze toy, 1925 


"Human thought, flying on the trapezes of the star-filled universe,
with mathematics stretched beneath, was like an acrobat working
with a net but suddenly noticing that in reality there is no net."

Vladimir Nabokov, Glory, 1932


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου