Σελίδες

Alphabetarion # Radio | Hallie Flanagan, 1889-1969

Portable radio in a straw hat, made by an American inventor, 1931


"The power of radio is not that it speaks to millions, but that it 
speaks intimately and privately to each one of those millions."

Hallie Flanagan, 1889-1969 
 theatrical producer, director and playwright 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου