Σελίδες

Mitsou | Drawings by Balthus, 1921


Mitsou | drawings by Balthus, 1921

Preface by Rainer Maria Rilke

Rainer Maria Rilke, Balthus and Baladine Klossowska in Beatenberg, Summer 1922

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου