Σελίδες

Alphabetarion # Flame | Alfred Döblin, 1878-1957

Ada Thilén, Girl Reading in a Landscape, 1896


“I read like the flame reads the wood.” 

Alfred Döblin, 1878-1957


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου