Σελίδες

Alphabetarion # Forget | Varlam Shalamov, 1907-1982

Jules-René Lalique, Poppy pin, 1897


“A human being survives by his ability to forget. Memory is 
always ready to blot out the bad and retain only the good.”

 Varlam Shalamov, 1907-1982


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου