Σελίδες

North of England | Color Photographs by John Bulmer, 1964-1977

A washing line strung across the street in Halifax, West Yorkshire, 1965
John Bulmer, The North, 1965
John Bulmer, The North, 1965
John Bulmer, Yorkshire, 1965
John Bulmer, Halifax (from the series: The North), 1965
John Bulmer, The North, 1965
John Bulmer, The North, 1965
John Bulmer, The North, 1965
John Bulmer, Manchester, 1977
John Bulmer, Manchester, 1977
John Bulmer, Manchester, 1977
John Bulmer, Manchester, 1977

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου