Σελίδες

Alphabetarion # Sunday | Joseph Roth, 1939

Audrey Hepburn - Blake Edwards, Breakfast at Tiffany's, 1961


“On Sundays the world is as bright and empty as a balloon.”

Joseph Roth, The Hotel Years, 1919-1939


Also:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου