Βοτανική Πρακτική | Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός, 1838

Βοτανική Πρακτική | Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός, 1838


Βοτανική Πρακτική | Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός, 1838


Ο Διονύσιος Πύρρος ο Θετταλός (1774 ή 1777 -1853), ήταν καλόγερος, ιατρός, συγγραφέας 
και εκδότης. Πέραν του συγγραφικού του έργου ασχολήθηκε και με τη δημιουργία χαρτών 
και ουράνιων και υδρόγειων σφαιρών. Επίσης αποπειράθηκε να δημιουργήσει εργοστάσιο
 χαρτοποιίας αλλά απέτυχε. Μετεπαναστατικώς σύστησε λιθογραφείο στην Αθήνα. 
Τα βιβλία που είχε τυπώσει τα υπολόγιζε σε 25.000 τόμους και κάλυπταν ένα εύρος
 αντικειμένων: ιατρικά, γεωγραφικά, ιστορικά, θρησκευτικά, ηθοπλαστικά, γραμματικά.No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...