Σελίδες

When you’ve got nothing left | Jane Birkin


Betsy Von Furstenberg - Photographed by Stanley Kubrick, 1949


‘My mother was right: When you’ve got nothing left, all you can 
do is get into silk underwear and start reading Proust.’

Jane Birkin

Jane Birkin with her mother, Judy Campbell, 1951 


Also:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου