Σελίδες

Visiting: Alaska | Alice Munro, 1978

Valdez, Alaska, 1905


“Everybody said to me back home, what do you want to go to Alaska for,
and I said, because I've never been there, isn't that a good enough reason?”

Alice Munro, The Moons of Jupiter, 1978

Rene Burri, Alaska, 1966

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου