Σελίδες

Calm & Storm | Willa Cather, 1915

Maxime Maufra, The Cliffs at Beg-ar-Fry, Saint-Jean-du-Doigt, 1895


"There are some things you learn best in calm, and some in storm." 

Willa Cather, The Song of the Lark, 1915

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου