Σελίδες

Simplicity | Koloman Moser, 1868-1918

Koloman Moser, 1903


"Simplicity lies not in omission, but in synthesis."

 Koloman Moser (1868–1918)


Also:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου