Σελίδες

Japanese Bookplates & Ex libris | Woodcuts by Umetaro Azechi, 1964-1972

 Umetaro Azechi, Unknown year                                             Umetaro Azechi, Unknown year  
Umetaro Azechi,1969                                       Umetaro Azechi, Unknown year
Umetaro Azechi, 1964                                                           Umetaro Azechi, 1972
Umetaro Azechi,1966                                               Umetaro Azechi, 1965
Umetaro Azechi, 1970                                          Umetaro Azechi, 1967
            Umetaro Azechi, 1968                                                 Umetaro Azechi, Unknown year


Umetaro Azechi ( 1902 –  1999) was a Japanese printmaker and mountain climber.


Also:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου