Σελίδες

A Few Times | Sylvia Plath, 1951-53

Ernst Ludwig Kirchner, Lovers in the Library, 1930


"There are a few times when the songs that are written, the poems 
that are written, the plays that are written, come alive."


 Sylvia Plath / Journals, 1951-1953


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου