Σελίδες

Winter Coats & Dresses | Designed by Pierre Cardin, 1957-1962

Simone D'Aillencourt, coat by Pierre Cardin 1958 / photo by Georges Dambier
Pierre Cardin, 1959                                                                               Pierre Cardin, 1957
Pierre Cardin, 1959
Pierre Cardin, 1960                                                                               Pierre Cardin, 1960s
White wool coat by Pierre Cardin, photo by Georges Dambier, 1958
Pierre Cardin,1959                                                                       Pierre Cardin, 1958
Pierre Cardin, 1960                                                                                          Pierre Cardin, 1957
Pierre Cardin, 1960                                                                         Pierre Cardin, 1960s
Pierre Cardin, 1962                                                                                 Pierre Cardin, 1960
Pierre Cardin, 1958
Pierre Cardin with model at his salon, photo by Ian Berry, 1962


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου