Σελίδες

Self Portrait | Marcel Duchamp, 1958

Marcel Duchamp, Self Portrait in Profile, 1958


"I force myself to contradict myself, so as
to avoid conforming to my own taste."

Marcel Duchamp

Also:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου