Σελίδες

Crows | Kawanabe Kyōsai (1831-1889)

Kyosai Kawanabe (1831-1889)                                                      Kyosai Kawanabe (1831-1889)
Crow and Willow Tree, 1887                                                             Crow Flying in the Snow, 1887
Two Crows on a Pine Branch, 1887                                                Crow on a Branch, 1887                   
Crow and the Moon, 1887                                                  Crow and Reeds by a Stream, 1887
       
Kawanabe Kyosai, Crow on a Rock, 1887                   Crow on a Bamboo Branch, 1887
         Kyosai Kawanabe (1831-1889)                            Two Crows on a Plum Branch, 1885
Kyosai Kawanabe (1831-1889)


Also:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου