Σελίδες

Arts & Architecture Magazine | Covers 1940s - 1960s

Arts & Architecture, 1945                                                                                          Arts & Architecture, 1943
Herbert Matter, Arts and Architecture, 1947                                      Arts and Architecture, 1949
 Arts and Architecture, 1945                     Arts and Architecture, 1947

 Arts and Architecture, 1948                                              Arts and Architecture, 1948
Arts and Architecture, 1947                Arts and Architecture, 1945
 Arts and Architecture, 1953                    Arts and Architecture, 1954
             Arts and Architecture, 1945                                     Arts and Architecture, 1959
Arts and Architecture, 1954                         Arts and Architecture, 1955
Arts and Architecture, 1951  Arts and Architecture,1959
Arts and Architecture, 1963                                      Arts and Architecture, 1964
Arts and Architecture, 1966                                  Arts and Architecture, 1966
Arts and Architecture, 1966                              Arts and Architecture, 1965
  Arts and Architecture, 1967                                  Arts and Architecture, 1967


Arts & Architecture (1929–1967) was an American design, architecture, landscape,
 and arts magazine. It was published and edited by John Entenza from 1938–1962 
and David Travers 1962–1967. Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου