Σελίδες

Symbolic dreams / Symbolic realities | Haruki Murakami, 1982

unknown


“There are symbolic dreams-- dreams that symbolize some reality.
Then there are symbolic realities -- realities that symbolize a dream."

Haruki Murakami, A Wild Sheep Chase, 1982


Also: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου