Σελίδες

Our task / Living Creatures | Albert Einstein, 1879-1955

unknown


“Our task must be to free ourselves... by widening our circle of compassion 
to embrace all living creatures and the whole of nature and it's beauty.”

 Albert Einstein, 1879-1955


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου