Σελίδες

Stereosc2pe + | Nudes | Moïse Kisling, 1918

Moise Kisling, Reclining nude in the leaves, 1918
Moise Kisling, Nude on red couch, 1918


Stereosc2pe >


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου