Σελίδες

Frame Inside | Echo | Paul Delvaux, 1943 / Martine Franck, 1972

Paul Delvaux, Echo, 1943
Martine Franck, painting by Paul Delvaux, Grand Palais, Paris, 1972Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου