Σελίδες

Boxers | Paintings by Helmut Kolle (1925-1930)

Helmut Kolle, Boxers, 1930
Helmut Kolle, 1925-26                                                      Helmut Kolle, Boxer with Red Belt, 1930
 Helmut Kolle, 1925-1930                                                                              Helmut Kolle, Young boxer (self portrait), 1925


Helmut Kolle (1899 – 1931) was a German painter who found major success in France in the 1920s.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου