Σελίδες

Alphabetarion # The Heart | Fernando Pessoa / Jim Dine / Henri Matisse


Jim Dine, Dutch Hearts, 1970


“If the heart could think it would stop beating.” 

Fernando Pessoa, The Book of Disquiet 
(it was first published in Portuguese in 1982, 47 years after Pessoa's death)


Henri Matisse, The Heart, 1943


Also:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου