Σελίδες

Frame Inside | Portrait of a Young Man / Pompeo Batoni, 1760-65 / Woody Allen, 1963


Pompeo Batoni, Portrait of a Young Man, 1760 - 65                                                  Ruth Orkin,Woody Allen at the Met, New York City, 1963


Frame Inside >

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου