Σελίδες

Frame Inside Π - Manhattan | Lyonel Feininger, 1940

Lyonel Feininger as he plays violin next to - Manhattan I, 1940 in New York, 1951
Lyonel Feininger, Manhattan I, 1940


The photograph was taken by his son.
Lyonel Feininger's father was the German 
violinist Karl Feininger (1844-1922)


Also:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου