Σελίδες

Alphabetarion # Figs | Elizabeth David, 1984

Pablo Picasso, Mediterranean Landscape, 1952


“To eat figs off the tree in the very early morning, 
when they have been barely touched by the sun, 
is one of the exquisite pleasures of the 
Mediterranean.” 

Elizabeth David, An Omelette and a Glass of Wine, 1984


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου