Σελίδες

J[A-Z]Z / p1ck ( Night In Fonorama | Franco Tonani, 1964

photo:  Enzo Rognoni

Recorded in Milan, 31 May 1964

by  Lino CivieroFranco Tonani, Junior's Idea, 1964


''A real jazz record, just like I wanted it and like I felt it ''


Franco Tonani


Giovanni Tommaso - Bass 
Franco Tonani - Drums 
Franco D'Andrea - Piano 
Franco Ambrosetti - Trumpet 
Lee "Gato" Barbieri - Tenor Saxophone 


Night In Fonorama, Franco Tonani, 1964

Summer | Ads by Lora Lamm / Milan, 1955-1960

Lora Lamm, La Rinascente's home, 1960
Summer and Sea, 1959                                                                                                       Beach wear, 1960

*Posters for summertime sales at La Rinascente department store, Milan 

Lora Lamm, Fashion starts at La Rinascente” Poster, 1959
Lora Lamm, Estate e moda, la Rinascente, 1958

Lora Lamm, Pirelli, 1960                                                    Lora Lamm,  Pirelli Per Lo Scooter, 1959              
Lora Lamm, Tutto in acqua, La Rinascente, 1955
Lora Lamm, La Rinascente, 1956
Lora Lamm, La Rinascente, 1956 


The career of Swiss graphic designer Lora Lamm has spanned 60 years, but she is best known
 for her ten years of glorious work in Milan, from 1953 to 1963, when she designed packaging,
 posters and invitations for La Rinascente, Pirelli and Elizabeth Arden, among others.


The White Cliffs | Dover, Kent, England

A vintage postcard illustration featuring a stylish lady walking along a footpath overlooking 
the White Cliffs of Dover, 1900


The cliffs are part of the coastline of Kent in England. On a clear day they are visible from
the French coast. The chalk cliffs of the Alabaster Coast of Normandy in France are part of
the same geological system.

Dover, from Shakespeare's Cliff, Kent, 1829
 From A Voyage Around Great Britain Undertaken between the years 1814-1825
by William Daniell, 1829

Photo taken by Walter Mittelholzer, Swiss photographer and aviator ca. 1894-1937


The most famous reference in English literature to the White Cliffs is in
Shakespeare's King Lear, Act IV, Scene I.
Edgar persuades the blinded Earl of Gloucester that he is at the edge of a cliff in Dover.
Gloucester says
"There is cliff, whose high and bending head looks fearfully in the confined deep:
Bring me to the very brim of it." Edgar fools the Gloucester into thinking he is at the
cliff edge and describes the scene: "Here's the place! - stand still - how fearful/
And dizzy 'tis, to cast one's eye so low ... half way down/Hangs one that gathers
samphire: dreadful trade!/Methinks he seems no bigger than his head."

Dean Conger, Couple Walking Along White Cliffs of Dover


"The sea is calm tonight,
The tide is full, the moon lies fair
Upon the straits:- on the French coast, the light
Gleams, and is gone: the cliffs of England stand,
Glimmering and vast, out in the tranquil bay."

Matthew Arnold, Dover Beach, 1867


Audrey Hepburn, White Cliffs of Dover, 1951


Vera Lynn's 1942 recording of the song "(There'll Be Bluebirds Over) The White Cliffs of Dover"
 was one of the most popular songs of World War II.
Words by Nat Burton; Music by Walter Kent

Robins - White Cliffs Of Dover, 1961


Alphabetarion # Implore | Marcel Proust, 1913

“I have friends wherever there are companies of trees,
wounded but not vanquished, which huddle together
with touching obstinancy to implore an inclement and
pitiless sky.”

Marcel Proust, Swann's Way, 1913

Flick Review < Ο μικρός δραπέτης | Σταύρος Τσιώλης, 1968

 Ο μικρός δραπέτης (1968)
Σκηνοθεσία: Σταύρος Τσιώλης
Φωτογραφία: Μάρκος Δεφιλίππου
Μουσική: Κώστας Καπνίσης
Ηθοποιοί: Νίκος Οικονομίδης (μικρός Αλέξης) , Μαρία Παπαϊωάννου (μικρή Μαρία), 
Γιώργος Ζωγράφος (II) (μικρός Νίκος), Άγγελος Αντωνόπουλος, Άινα Μάουερ 

Πόπη Αστεριάδη, Μαρία του καλοκαιριού          Γιάννης Πουλόπουλος, Το Δάκρυ Μας Σταλιά Σταλιά 
Μουσική: Κώστας Καπνίσης, Στίχοι: ΠυθαγόραςAlso:
Dreams | Adolfo Bioy Casares / Silvina Ocampo, 1946

Adolfo Bioy Casares and Silvina Ocampo, Mar del Plata, 1942


"Dreams are our daily practice of madness."

Adolfo Bioy Casares and Silvina Ocampo: Where There’s Love, There’s Hate, 1946

Stereosc2pe + | Hands / Egon Schiele / David Bowie / Iggy Pop


Egon Schiele photographed by Anton Josef Trčka, 1914
Iggy Pop, The Idiot, 1977                                          David Bowie, Heroes, 1977