Σελίδες

My heart's in my hand | Jean Genet, 1943

Eli Lotar,  an urchin in the palm of sculptor Michael Tombros' hand, 1931


“My heart's in my hand, and my hand is pierced, and my hand's in the bag, 
and the bag is shut, and my heart is caught.” 

Jean Genet, Our Lady of the Flowers, 1943


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου