Σελίδες

Living and Dying | Albert Camus, 1947

Roy Lichtenstein, Landscape, 1964


"What interests me is living and dying for what one loves."

Albert Camus, The Plague, 1947

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου