Σελίδες

Alphabetarion # Create | F. Scott Fitzgerald, 1922

Cupid and Psyche, detail by Antonio Canova (1757 – 1822)


"Two souls are sometimes created together and in love before they’re born." 

 F. Scott Fitzgerald, The Beautiful and Damned, 1922


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου