Σελίδες

J[A-Z]Z / p1ck ( New Faces – New Sounds | The Kenny Drew Trio, 1953

Liner Notes – Leonard Feather

Recorded at Van Gelder Studio, Hackensack
New York City on April 16, 1953 


Kenny Drew Trio - Yesterdays, 1953


Kenny Drew - piano
Art Blakey - drums
Curly Russell - bass

Kenny Drew


Also:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου