Σελίδες

Flick Review < The Boxer and Death | Peter Solan (1963)
The film is based on the life of Polish boxer Tadeusz "Teddy" Pietrzykowski.

Boxer a smrt (1963)
Director: Peter Solan
Writing Credits: Józef Hen, Tibor Vichta, Peter Solan
Cinematography: Tibor Biath
Stars: Stefan Kvietik, Manfred Krug, Valentina ThielováAlso:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου