Σελίδες

Films, Books, Music | François Truffaut

Francois Truffaut reading Goethe, The Army Game, 1960
by Claude de Givray, François Truffaut


"Three films a day, three books a week and records of great music, 
would be enough to make me happy to the day I die."

François Truffaut


Francois Truffaut, 1966


Also:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου