Σελίδες

Victim of a dream | Anaïs Nin

A young woman looking out of the window and listening to a record player. Turin, 1960s


"I think I am the victim of a dream."

Anaïs Nin 
from a diary entry featured in Trapeze: The Unexpurgated Diary of Anaïs Nin, 1947–1955


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου